Zdjęcia Klasowe

Zdjęcia Klasowe odbędą się 2 & 9 Listopada podczas zajęć lekcyjnych. Zdjęcia będą do zakupu. Prosimy wypełnić formę zamówieniową która można znaleźć w załączniku.