30 Groton Street PO Box 260572 Hartford, CT 06126 info@polskaszkolahartford.com 860-817-0368

Tag: zarzad

Otwarcie pozycji sekretarza / Open secretary position

Zarząd ogłasza otwarcie pozycji sekretarza. Osoba ta powinna mieć średnią znajomość komputera, powinna władać polskim i angielskim językiem i mieć możliwość pomocy zarządowi w Soboty. Po więcej informacji prosimy o zgłoszenie się do zarządu. The Board of directors… Read More