Otwarcie pozycji sekretarza / Open secretary position

Zarząd ogłasza otwarcie pozycji sekretarza. Osoba ta powinna mieć średnią znajomość komputera, powinna władać polskim i angielskim językiem i mieć możliwość pomocy zarządowi w Soboty. Po więcej informacji prosimy o zgłoszenie się do zarządu. The Board of directors would like to announce recruitment for secretary position. This person should have computer knowledge, should be bilingual [...]