30 Groton Street PO Box 260572 Hartford, CT 06126 info@polskaszkolahartford.com 860-817-0368

Tag: parent-teacher conferences

Parent-Teacher Conferences

Luty jest miesiacem wywiadowek. Prosimy o zgloszenie sie do nauczycieli po lub przed lekcjami , w celu przedyskutowania postepow w nauce ucznia oraz odebrania “Progress report” February is the month of parent-teacher conferences. Please contact your teacher before… Read More