Parent-Teacher Conferences

Luty jest miesiacem wywiadowek. Prosimy o zgloszenie sie do nauczycieli po lub przed lekcjami , w celu przedyskutowania postepow w nauce ucznia oraz odebrania “Progress report” February is the month of parent-teacher conferences. Please contact your teacher before or after classes. "Progress report" will be given to parents during the conferences with the teacher ONLY.