Ogłoszeni Szkolne / School Announcements – 11-4-2017

Akademia z Okazji Odzyskania Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym. 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli, rodziców, opiekunów i dzieci 12 Listopada na uroczysta akademie z okazji Odzyskania Niepodległości.

PAMIĘTAJMY:

Spotykamy się wszyscy o godzinie 11:15 am, na zewnątrz Polskiego Domu Narodowego (w przypadku deszczu spotykamy się w kościele), po czym wszyscy zebrani przemaszerują na specjalną msze do kościoła Sw. Cyryla i Metodego (po wejściu do kościoła dzieci z polska szkolą usiada na zarezerwowanych ławkach z lewej strony).

Po mszy wszyscy przejdą na uroczystą akademię która się odbędzie się w Polskim Domu Narodowym o godzinie 1:00 PM.

Obecność obowiązkowa dla studentów naszej szkoły. Prosimy o ubranie dzieci na galowo (białe koszulki i czarne spodnie/spódniczki). Przypominam ze obecność dzieci na akademii jest częścią oceny końcowej.

Polish Independence Day ‘AKADEMIA’

National Independence Day is the most important Polish national holiday. November 11, 1918, Poland regained its independence after 123 years of captivity. We would like to invite you to celebrate this very special occasion. The ceremony will start with gathering of all students in polish National Home (in case of the rain we meet in the church) at 11:15 am. After special mass at 11:30 we all walk to special akademia held in the Polish National Home, Sunday, November 12th, at 1:00 PM. All students must attend this event and wear white shirts and black pants/skirts.


Pozycja Vice Prezesa

Drodzy rodzice informujemy ze Pan Michael Gwara, ktory pelnil funkcje vice prezesa w tym roku, po wielu latach wsparcia naszej organizacji rezygnuje z tej pozycji z powodów osobistych. Serdecznie dziękujemy Michaelowi za jego prace i poswiecenie na rzecz naszej szkoly i życzymy powodzenia na drodze osobistej i zawodowej.

Przyjmujemy kandydatury na to stanowisko i prosimy o kontakt z zarzadem jak najszybciej.

Position of Vice President

Dear parents, we would like to inform you that Michael Gwara is resigning from function of vice president due to personal reasons. We would like to thank Michael for all his work and contribution to our school and wish him good luck.

We are accepting now candidates for this possition. Please contact Board as soon as possible.


Nabór do chórku

Ogłaszamy nabór do Dziecięcego Chórku Tanecznego „Bursztynki” pod dyrekcja pani Emilii Zaguły. Wszystkie zainteresowane dzieci i ich rodziców zapraszamy na próbę w Sobotę po zajęciach lekcyjnych od 1:00 do 1:30 pm w klasie Pani Emilki na drugim pietrze

Choir Recruitment

We announce recruitment to our children’s dancing choir “Little Amber’s” under the care of Ms Zagula All interested children and their parents are welcome to attend our Saturday rehearsal at 1:00 pm after class in Ms. Zagula classroom , second floor.


Korzystanie z telefonów komórkowych

W związku z narastającym problemem nadużywania przez uczniów telefonów komórkowych podczas lekcji chcielibyśmy przypomnieć kilka zasad korzystania z urządzeń elektronicznych na terenie szkoły. Obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz używania telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych rejestrujących, i przesyłających obraz i dźwięk w tym konsoli typu PSP, Nintendo DS i innych, podczas zajęć dydaktycznych z wyłączeniem przypadków opisanych w dalszej części regulaminu. Uczeń ma obowiązek wyłączyć komórkę podczas lekcji Jeśli uczeń czeka na ważną informację (telefon, SMS itp.), ma obowiązek poinformować o tym fakcie nauczyciela przed lekcją i uzyskać pozwolenie na niewyłączanie telefonu Uczeń ma możliwość używania komórki jako kalkulatora, jeśli pozwoli na to nauczyciel prowadzący lekcje. Nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły

Use of Mobile Phones

Due to the growing problem of abuse by pupils cell phones in the classroom, we would like to recall some principles for using electronic devices on school grounds. Valid total and absolute ban on the use of mobile phone and other electronic devices of recording and transmitting video and audio in the console type PSP, Nintendo DS, and others, during classes with the exception of the cases described in the rest of the rules.The student is required to turn off the cell phone during class . If a student is waiting for important information (phone, SMS, etc..) Is required to inform the teacher before class and get permission to not disable the phone, The student is able to use the cell as a calculator if permitted by the teacher conducting lessons.


Odbiór dzieci przed i po zajęciach.

Przez wzgląd na bezpieczeństwo dzieci, drzwi szkolne otwieramy o godzinie 10:00 am. Podczas zajęć drzwi będą zamknięte. Otwieramy ponownie o godzinie 1:00 pm. Jest to czas odbioru dzieci ze szkoły. Przychylamy się do prośby wielu rodziców o możliwość pozostania na terenie szkoły podczas trwania zajęć. Prosimy o zarejestrowanie się u członka zarządu. Dostaniecie Państwo tzw. “Visitor’s Pass”, który będzie uprawniał do obecności na terenie budynku. Jeśli odbieracie dziecka przed zakończeniem się lekcji prosimy o notatkę informującą dla nauczyciela I oczywiście wpisanie się do książki “pod uwaga wczesne wyjście ucznia”. W przypadku gdy osoba nie upoważniona do odbioru dziecka jednak będzie odbierał dziecko, notatka pisemna od rodzica jest wymagana z podpisem I data. WSZYSTKIE przedterminowe zwolnienia muszą być dokumentowane w szkolnej książce, w siedzibie głównej szkoły. Bez wyjątków.

Pick up/drop off & sign in / sign out

Due to the security of our students, the door will be open at 10:00 am for all student drop-off. During the classes, a building will be locked. The door will be open at 1:00 pm for student pick up.

Due to overwhelming requests, parents who will be staying in the school building during the classes are asked to come to the main office and sign in “school visitor’s log”. They will receive “Visitor Pass” and will be directed to school office area. If you picking up your child yearly make sure you give your child a written note to be given to the teacher. In case someone else will be picking you your child, a written note from the parent is required with a signature and date. ALL early dismissal must be documented in the school log book, at the main office. No exceptions.


Sezon grypowy

Ze względu na zbliżający się sezon grypowy, chcielibyśmy ograniczyć roznoszenie zarazków w klasach I prosimy o podanie produktów higienicznych: mokre chusteczki do rak, papierowe chusteczki do nosa, żel dezynfekujący do rak itp. Rodzice są proszeni o zatrzymanie chorych dzieci w domu aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zarazków Prosimy tez o punktualne odbieranie dzieci które źle się czuja. Dziecko nie może powrócić do szkoły jeśli ma gorączkę,aktywnie kaszle, ma infekcje nosowa lub ból brzuszka/rozwolnienie.

Flu Season Has Arrived

School officials encourage parents to remind their children of the importance of hand washing to prevent the spread of germs. It is important to take precautions to protect our students and families from contagious ailments. We ask all parents to bring with your child on Saturday to school: climax box, hand sanitizer, wet whips, and chloride Clorox. Help us to protect your child. Parents are asked to keep sick children at home and to promptly pick up those who become ill at school. Do not allow children to return to school until they have fully recovered.


WFSB – SMS wczesnego zimowego ostrzegania.

Teraz, kiedy rok szkolny już trwa, a zimowa pogoda będzie z nami w krotce, , chcieliśmy przypominać wszystkim o opcji WFSB sms sieci wczesnego ostrzegania. System SMS – to doskonały sposób dla nauczycieli, pracowników, rodziców i uczniów do natychmiastowego zapoznania sie ze wszelkiego rodzaju szkolnymi opuznieniami lub zamknieciami szkolnymi w porze zimowej. Rejestracja jest prosta! Wystarczy wejść na poniższy link i podaj swój numer telefonu komórkowego:

http://my.textcaster.com/asa/Default.aspx?ID=c1616077-39d9-4682-b0ca-63a1ee174441

WFSB Early Warning – Text Alerts.

Now that the school year is underway and winter weather will be here before we realize it, we wanted to take a moment to remind you about the WFSB Early Warning Network Text Alerts. Text alerts are a great way for teachers, staff, parents, & students to instantaneously be made aware of closings and delays once you enter your information into our system.

Signing up is easy! Simply go to the following link and enter your cell phone number:

http://my.textcaster.com/asa/Default.aspx?ID=c1616077-39d9-4682-b0ca-63a1ee174441.