Newletter / Ogloszenia – Polska Szkola Sobotnia w Hartford 9/6/17

Witamy w nowym roku szkolnym 2017/2018 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie:

Pierwszy dzień zajęć lekcyjnych odbędzie się 16-go września  w godzinach od 10:15 rano do 13:00 po południu.  Rejestracja na nowy rok szkolny wraz z opłatami będzie się odbywala w szkolnej bibiotece 9-go września w godzinach 8:30 am -10:00 am. 
 
Zapraszamy wszystkich rodziców na nasze pierwsze Informacyjne Zebranie Rodzicielskie  które odbędzie się 23-go września o godzinie 11:30 rano w stołówce szkolnej. Na zebraniu będą poruszane sprawy działalności naszej szkoły w nadchodzącym roku, wiec obecność rodziców jest konieczna.
 
Pragniemy przypomnieć Państwu, że po zakończeniu zajęć szkolnych dzieci będą zwalnianie z klas tylko w przypadku, gdy rodzic lub pisemnie upoważniona osoba do odebrania dzieci jest obecna. Zależy nam wszystkim na bezpieczeństwie naszych dzieci, wiec prosimy o przestrzeganie tych przepisów.
 
 

Welcome in New School Year 2017-2018

Dear Parents and Guardians:

The first day of classes will be held on Saturday, September 16. Classes will be held between 10:15 am to 1:00 pm.  Registration will take place on September 9th, (Saturday) in school’s library together with initial payment.

We invite all parents to our first meeting which will take place on September  23, at 11:30 a.m. in the school cafeteria. The meeting will address our school activities in the current year,  your presence is recommended.

We would like to remind you that after school, children will be released from their classes only if a parent (or person authorized in writing by the parent) is present. We care deeply about the safety of our children, so we ask you to adhere to these rules.